Återkallelse av produkt

Nutricia medelar att de återkallar Galactomin 19.

Här kan du läsa informationsbrevet från Nutricia om återkallelse av Galactomin 19.

Publicerad 2024-01-29