Nytt sätt att beställa inkontinensprodukter

Som ett led i vårt miljöarbete och för att du som beställer inkontinensprodukter via Förbrukningshjälpmedel i hemmet ska få snabbare leverans kommer det från och med den 1 februari 2024 inte längre att skickas ut papperstalonger för beställning av inkontinensprodukter.

I stället kommer beställning att ske digitalt via 1177 eller via telefon.

Så här gör du din beställning:

 

  1. Via 1177.se Vårdguidens e-tjänst

Du väljer själv när på dygnet du vill göra din beställning.

Logga in på 1177.se, titta under rubriken Övriga tjänster och klicka på "Alla övriga tjänster". Scrolla ned till rubriken Hjälpmedel. Här kan du se dina förskrivningar på inkontinensprodukter och även:

  • Göra uttag på inkontinensprodukter
  • Se hur många uttag som finns kvar
  • Se när nästa uttag kan göras
  • Se giltighetstiden på förskrivningen
  • Se förskrivares namn och mottagning

Här kan du även säkerställa att dina kontaktuppgifter med adress och mobilnummer blir stämmer.  

  1. Via telefonkontakt med Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Telefon 08- 123 366 50 helgfria vardagar mellan kl. 08.00-16.30

  1. Via kontakt med din förskrivare som då beställer inkontinensprodukter

De talonger som redan är utställda kommer att fortsätta gälla tills förskrivningen för dem går ut. Däremot kommer inga nya talonger att skrivas ut.