Säkerhetsmeddelande Medtronic

Säkerhetsmeddelande om Guardian™ 4-sensorer.

Du kan läsa säkerhetsmeddelandet här.